Міністерство охорони здоров'я України
управління охорони здоров'я
Рівненської облдержадміністрації

2018 рік

- 0712010  "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"   "завантажити"

- 0712020  "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню"   "завантажити"

- 0712030  "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим"   "завантажити"

- 0712040  "Санаторно-курортна допомога населенню"   "завантажити"

- 0712050  "Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування"   "завантажити"

- 0712060  "Створення банків крові та її компонентів"   "завантажити"

- 0712070  "Екстрена та швидка медична допомога населенню"   "завантажити"

- 0712100  "Стоматологічна допомога населенню"   "завантажити"

- 0712120  "Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я"   "завантажити"

- 0712130  "Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)"   "завантажити"

- 0712143  "Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу"   "завантажити"

- 0712150  "Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я"   "завантажити"

- 0712151  "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я"   "завантажити"

- 0712152  "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я"   "завантажити"

- 0711120  "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікувами, училищами)"   "завантажити"

- 0711140  "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти"   "завантажити"

- 0714030  "Забезпечення діяльності бібліотек"   "завантажити"

- 0717360 "Виконання інвестиційних проектів" "завантажити"

© 2004-2020 обласне управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації