Міністерство охорони здоров'я України
управління охорони здоров'я
Рівненської облдержадміністрації

Події

Як організувати систему надання первинної медичної допомоги на місцевому рівні: операційне керівництво від МОЗ

       Міністерство охорони здоров’я  розробило операційне керівництво, що охоплює практичні аспекти впровадження реформи первинної медичної допомоги на рівні об’єднаних територіальних громад, міст і районів України.

Що робити, якщо у медзакладі відмовили у підписанні декларації

          З початком кампанії «Лікар для кожної сім’ї» у деяких закладах первинної медичної допомоги зафіксовані порушення права пацієнтів на вільний вибір лікаря. Нагадуємо, що відмовити у підписанні декларації можуть лише з двох причин: заклад ще не підключений до електронної системи охорони здоров’я або всі лікарі медзакладу набрали оптимальну кількість пацієнтів.

МОЗ затвердив Порядок надання первинної медичної допомоги

        Укладено Порядок надання первинної медичної допомоги – документ, який регламентує роботу терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів, дає чіткий перелік послуг закладів «первинки» і формує нову культуру взаємодії лікаря та пацієнта. Уже з 1 липня абсолютно усі заклади первинної медичної допомоги  (ПМД) мають керуватися цим документом.

МОЗ затвердив Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу

         Порядок визначає правила, за якими українці будуть вибирати терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів, і є обов’язковим для усіх закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу.

Пологи в Україні буде оплачувати держава

         Пологи та спостереження за вагітністю будуть безоплатними для пацієнта після запровадження реформи. Держава покриє на 100% вартість цих послуг.

Публічна інформація

Нормативна база
Закон України "Про доступ до публічної інформації
Наказ "Про забезпечення доступу до публічної інформації в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації"
Порядок подання запитів
Державні гарантії учасникам АТО
Інформаційний лист в рамках субпроекту "Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області на період з 2015 по 2020 роки"
Інформаційний лист стосовно підписання договорів із ІТ-консультатнтом та перекладачем-асистентом
Очищення влади
Випускникам 2018
Як отримати інсулін пацієнтам, які потребують інсулінотерапії

Нормативна база

Положення про управління охорони здоров' я Рівненської обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
обласної державної адміністрації

від 22 березня 2001 р.  № 173

 1. Управління охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації (далі — управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові обласної державної адміністрації.
 2. Управління в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, актами обласної ради, прийнятими в межах її компетенції, а також цим положенням.
 3. Основними завданнями управління є:
  1. забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я;
  2. прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
  3. здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію;
  4. організація надання медико-санітарної допомоги населенню, роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судовопсихіатричиої експертизи;
  5. забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишього природного середовища і санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.
 4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
  1. готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку території та проелгів місцевого бюджету, подає їх на розгляд облдержадміністрації та забезпечує їх виконання;
  2. у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку області;
  3. вивчає стан здоров'я населення, вживає заходів до запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;
  4. в установленому законодавством порядку надає МОЗ необхідну інформацію, документи та матеріали;
  5. здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, шо надається закладами охорони здоров'я всіх форм власності;
  6. організовує роботу з охорони здоров'я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності, виробництво і якість продуктів дитячого харчування в закладах охорони здоров'я;
  7. організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйовані та відселені із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях;
  8. готує пропозиції, спрямовані на проведення реформи в галузі охорони здоров'я, і подає їх на розгляд облдержадміністрації;
  9. визначає потребу у медичній техніці, медикаментах, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;
  10. подає пропозиції та погоджує проекти планів приватизації закладів охорони здоров'я;
  11. здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лiкувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на відповідній території;
  12. здійснює фінансування закладів охорони здоров'я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;
  13. сприяє розвитку медичної науки і техніки, реалізації обласних науково-практичних програм, впроваджує в практику наукові досягнення та передовий досвід у галузі охорони здоров'я;
  14. забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;
  15. вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров'я. розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області;
  16. проводить в установленому порядку державну акредитацію комунальних закладів охорони здоров'я;
  17. разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;
  18. сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян;
  19. організовує правове виховання працівників галузі, роз'ясненпя законодавства про охорону здоров'я;
  20. здійснює контроль за діяльністю медичних та фармацевтичних вищих навчальних закладів 1-11 рівня акредитації, що належать до сфери його управління;
  21. визначає потребу у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоров'я, формує замовлення та проводить в установленому порядку підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров'я;
  22. організовує роботу з питань охорони праці, безпеки руху засобів автотранспорту і протипожежного захисту закладів охорони здоров'я;
  23. організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  24. забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об' єднань, здійснює контроль за цією роботою в закладах охорони здоров'я;
  25. проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;
  26. сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  27. сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров'я;
  28. здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності;
  29. виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на облдержадміністрацію завдань у галузі охорони здоров'я.
 5. Управління має право:
  1. давати згідно із законодавством обов'язкові для виконали» розпорядження керівникам підприємств, установ, організації, їх філії, відділень незалежно від форми власності і громадянам з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законом;
  2. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
  3. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
  4. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенц11;
  5. використовувати в установленому законодавством порядку кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами, для розвитку матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я;
  6. сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організації.
 6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.
 7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з МОЗ.
  Начальник управління має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади голова облдержадміністрації за погодженням з МОЗ.
 8. Начальник управління:
  1. здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань перед головою облдержадміністрації, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників структурних підрозділів управління;
  2. видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
  3. затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов'язки його працівників;
  4. розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання управління;
  5. призначення на посади та звільнення з посад працівників управління;
  6. погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління районних держадміністрацій області;
  7. розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров'я та освіти, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;
  8. має право брати участь у засіданні органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;
  9. постійна інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на управління, у відповідних засобах масової інформації.
 9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, в ньому може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників управління.
  Членом колегії управління за посадою є також головний державний санітарний лікар області. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації та працівники закладів охорони здоров'я,
  Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника управління.
  Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.
 10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань в управлінні можуть утворюватись наукові ради і комісії.
  Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.
 11. Управління утримується за рахунок державного бюджету.
  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на їх утримання визначає голова облдержадміністрації в межах виділених їй асигнувань.
  Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління затверджує голова облдержадміністрації після попередньої їх експертизи у головному фінансовому управлінні облдержадміністрації.
 12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс. реєстраційні рахунки в органах Державного казначсйства, печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
© 2004-2018 обласне управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації